top


Microbizz — 100% digitaliserad och mobil drift

En samlad lösning

Microbizz

Branschfokus

Microbizz är relevant för verksamheter i alla branscher och används idag inom flera olika områden så som: produktion, besiktning, transport, service, facility management, entreprenörer och hantverksverksamheter, kommuner, konsulter – och många fler.

Inom Facility Management, Service och entreprenad/hantverk finns det anpassade lösningar med definierade arbetssätt, som erbjuder unika lösningar för branschen. Microbizz har en struktur som passar många branscher och som lätt anpassas efter ert nuvarande eller önskade arbetsflöde.

Facility Management

Varje bransch har sina unika behov. Microbizz har funktionerna som krävs för att optimera arbetsflödena i Facility Managetment-verksamheter.

Serviceverksamheter

Varje bransch har sina unika behov. Microbizz har funktionerna som krävs för att optimera arbetsflödena i serviceverksamheter.

Entreprenad och hantverksverksamheter

Varje bransch har sina unika behov. Microbizz har funktionerna som krävs för att optimera arbetsflödena i entreprenad- och hantverksverksamheter.

Kommuner

Microbizz används idag i flera kommuner för att hantera allt från uppgifter till kvalitetsuppföljning och ruttplanering samt i kommunikationen med både underleverantörer som kommuninnevånare.

Övriga branscher

Med hjälp av Microbizz kan företag optimera planering och genomförande av uppgifter och projekt, följa upp kvalitet och dokumentation samt effektivisera arbetsflöden för att minimera administrationen. Detta gäller företag inom de flesta branscher.

Standardfunktioner

Hjärtat i Microbizz är ett CRM-system, som innehåller alla kunder och kunddata, historik, dokument, aktiviteter mm. Detta betyder att all information är samlat på ett ställe och medarbetarna har tillgång till relevant information dygnet runt via PC, smartphone eller surfplatta.


Uppgifter och projekt

Planeringen av uppgifter tar hänsyn till relevanta parametrar så som medarbetares tillgänglighet och kompetens samt ger kunden en grafisk överblick i realtid. Det går snabbt och är enkelt att göra ändringar i planeringen. Anställda har fullständig och aktuell överblick över alla uppgifter i en smartphone, surfplatta eller dator.

Produktionsplanering

Microbizz ger dig komplett och 100% aktuell överblick över produktionsplaneringen – inkluderat deadlines, bemanning och andra viktiga parametrar. Det går snabbt och är enkelt att ändra i planeringen. Du kan vara säker på att du får en optimal planering eftersom all relevant information inkluderas och är tillgänglig.

Tidsregistrering

Medarbetarna checkar in och ut via smartphone eller surfplatta där arbetstiden registreras. Eventuella avvikelser registreras snabbt och enkelt. Tidsregistreringen kan fungera som underlag för såväl fakturering som för löner. Microbizz kan integreras till både ett lönesystem och ett ekonomisystem.

Personal

Med Microbizz är det enkelt att göra en personalplanering och även att göra ändringar vid t.ex. sjukdom, semester etc. All relevant data kring varje anställd finns i systemet och utgör grunden för planeringen inklusive arbetstider, kompetenser m.m.

Microbizz presentation

Ska vi träffas?

Vi vill gärna visa dig hur Microbizz kan hjälpa till att effektivisera och kvalitetssäkra er verksamhet samt hur enkelt det kan göras.

Kvalité

Egenkontroller kan automatiskt kopplas till olika typer av uppgifter. Anställda kan snabbt besvara formulär på plats och registrera avvikelser. Fotodokumentation kan inkluderas där man enkelt kan rita i bilder för att markera avvikelser. Egenkontroller, certifieringar och kvalitet säkerställs därmed enkelt att de genomförs samt att rätt medarbetare kopplas till rätt uppdrag.

Varuförbrukning

Material som används kan enkelt registreras av medarbetaren via appen på plats. Ni får därmed en komplett överblick över varuförbrukning på uppgifter och/eller kunder och kan enkelt få en överblick för att lägga beställningar till leverantörer så att varor automatiskt fylls på. Det innebär en effektivisering och minimering av administration, samtidigt som ni säkerställer att ni får rätt fakturaunderlag.

Rapporter

Eftersom alla data och dokument är samlade i CRM-systemet så öppnar det upp möjligheterna att ta fram många olika typer av rapporter. Rapporterna kan dels presenteras i systemet men du kan även få det mailat till dig i önskade intervall.

GPS & QR/NFC

Med GPS-funktionen får du full överblick över den fysiska placeringen av kunder, medarbetare och uppgifter. Medarbetaren kan snabbt få en ruttplanering på sin smartphone eller surfplatta. Det är även möjligt att använda QR och NFC koder för registrering av utrustning och material.

Tala med en Microbizz expert

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.Sören Aronsson

soren@brightify.se
070 – 782 08 13

TestimonialsFakta om Microbizz


100% mobilt

Microbizz är 100% mobilt och kan användas via app eller PC. App’en är en ”native app” och fungerar även om du saknar täckning på telefonen/surfplattan.

Ökar effektiviteten

Microbizz stödjer verksamhetens arbetsflöden och automatiserar en lång rad processer, det innebär både en ökad effektivitet och minskar administrationen.

Nöjda medarbetare

Microbizz är användarvänligt både på webben och i telefonen. Det är snabbt och enkelt att anpassa Microbizz efter dina önskemål och funktionerna är lättanvända.

Du är i gott sällskap

Microbizz används redan idag i en mängd olika branscher med allt från fältarbete och projektledning till kvalitetsstyrning, processhantering, reursoptimering och säljledning mm.